Witamy na stronie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy.

Ośrodek jest jednostką organizacyjną Powiatu Poznańskiego świadczącą bezpłatną pomoc specjalistyczną osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych, obejmującą swoim działaniem teren powiatu poznańskiego.

Aktualności:

Komu Pomagamy

Naszą pomoc kierujemy do osób i rodzin, które ucierpiały na skutek wypadków losowych; doświadczyły klęski żywiołowej; doświadczyły przemocy fizycznej, psychicznej, wykorzystania seksualnego lub gwałtu; utraciły kogoś bliskiego lub żyją w zagrożeniu jego odejściem; przeżywają niekorzystną i trudną dla siebie zmianę w życiu.

Mieszkania treningowe

Ośrodek dysponuje trzema mieszkaniami treningowymi dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej. Pobyt w mieszkaniu treningowym ma na celu rozwijanie lub utrwalanie umiejętności mieszkańców w zakresie: zaspokajania codziennych potrzeb życiowych; prowadzenia gospodarstwa domowego; załatwiania spraw urzędowych; utrzymywania więzi rodzinnych; uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej; poszukiwania pracy.

Hostel

W skład Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy wchodzi Hostel, w którym można uzyskać schronienie tymczasowe, w sytuacjach kryzysowych, które zagrażają życiu lub zdrowiu. Przyjęcie do Naszego Hostelu wymaga uzyskania skierowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Informujemy, iż przyjęcie do Hostelu dotyczy tylko mieszkańców powiatu poznańskiego.

Ośrodek w obiektywie:

Wnętrze

Na zewnątrz

Plac Zabaw

Napisz do Nas:

Skip to content