W skład Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy wchodzi Hostel, w którym można w sytuacjach kryzysowych uzyskać schronienie na okres do 3 m-cy.
Przyjęcie do Naszego Hostelu wymaga uzyskania skierowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, znajdującego się przy ul. Słowackiego 8 (nr kontaktowy 61 8410 716), a w nagłych sytuacjach istnieje możliwość uzyskania przyjęcia w trybie interwencyjnym – na wniosek osoby Zainteresowanej, w wyniku interwencji policji czy innych instytucji społecznych i charytatywnych. Wówczas formalności regulowane są w drugiej kolejności.

Informujemy, iż przyjęcie do Hostelu dotyczy tylko mieszkańców powiatu poznańskiego. Przyszły mieszkaniec Hostelu musi wyrazić bezwzględnie zgodę na pobyt w Ośrodku, a po przyjęciu – stosować się do obowiązującego Regulaminu pobytu. Osoby będące pod wpływem alkoholu czy środków narkotycznych nie mogą być przyjęte do Hostelu Ośrodka.

Mieszkańcy hostelu od dnia przyjęcia zostają objęci specjalistyczną pomocą specjalistów, mogą korzystać
z codziennego wsparcia, a także są motywowani do dalszej aktywności i realizacji planów.
W procesie usamodzielniania ważną rolę pełni praca socjalna, dzięki której Klienci aktywizują się do działania, uczą się samodzielności w dalszym życiu po opuszczeniu Ośrodka.

Nasz Hostel składa się z 8. pokoi, w których znajduje się łącznie 16 miejsc. Pomieszczania rozlokowane są na dwóch kondygnacjach . Na każdej kondygnacji znajdują się pomieszczenia przeznaczone do wspólnego użytku, tj. wyposażona kuchnia, łazienka, WC , jak również jeden wspólny dla wszystkich mieszkańców pokój dzienny – świetlica z telewizorem. Klienci Hostelu mają zapewnione wyżywienie w formie ciepłego posiłku (zupa i drugie danie). Pozostałe wyżywienie muszą zabezpieczyć we własnym zakresie i z własnych środków finansowych, ewentualnie skorzystać z pomocy
w formie zasiłku celowego na zakup żywności z właściwego miejscowo Ośrodka Pomocy Społecznej.

Procedura przyjęcia do OIK Kobylnica w załączniku: