Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu

Ośrodki Pomocy Społecznej w powicie poznańskim

Komenda Miejska Policji w Poznaniu

Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Gminne zespoły interdyscyplinarne i grupy robocze

Sądy Rejonowe w Poznaniu – Wydziały Rodzinne i Nieletnich

Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowniczej

Przychodnie zdrowia w powiecie poznańskim

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu;

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu

Fundacja Lastrada

Inne instytucje, które poproszą nas o pomoc czy wsparcie