Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować
w sprawach związanych z ochroną danych osobowych.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Monika Bojanowska.


Kontakt do Inspektora: 

1. pod adresem poczty elektronicznej: iod@tmp.pl

2. pisemnie na adres: TMP IT GROUP sp. z o.o., ul. Starowiejska 8, 61-664 Poznań,
z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”. 

Poniżej znajdują się klauzule zawierające informacje na temat ochrony danych osobowych: