W celu ułatwienia kontaktu z naszym Ośrodkiem uruchomiliśmy dla osób głuchych lub słabosłyszących
bezpłatną usługę Tłumacza języka migowego on-line. Można z niej skorzystać na dwa sposoby:

 1. podczas wizyty w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy przy ul. Poznańskiej 93,
  od poniedziałku do piątku (poza dniami świątecznymi) w godzinach 8 -20: wystarczy  zgłosić potrzebę skorzystania
  z usługi Tłumacza języka migowego on-line dyżurującemu pracownikowi OśrodkaWówczas pracownik Ośrodka połączy się z tłumaczem języka migowego w celu kontynuowania rozmowy;
 2. za pośrednictwem naszej strony internetowej – wystarczy, przy użyciu  komputera PC lub urządzenia mobilnego
  z systemem Android wyposażonego w kamerę oraz podłączonego do Internetu, kliknąć w załączoną poniżej ikonę. Wówczas tłumacz, w godzinach 8-20 od poniedziałku do piątku (poza dniami świątecznymi) połączy się
  z pracownikiem naszego Ośrodka w celu kontynuowania rozmowy. Korzystanie z usługi Tłumacza języka migowego
  on-line jest możliwe tylko za pośrednictwem przeglądarek internetowych: Firefox i Chrome.

Prosimy Państwa o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych dla osób korzystających z tłumacza języka migowego on-line,
która znajduje się w poniższym załączniku