Pomoc psychologiczna obejmuje:

Pomoc prawna

Pomoc prawna poprzez udzielanie porad prawnych, edukację prawną oraz pomoc w pisaniu pism procesowych
i urzędowych.

Praca socjalna

Pomoc socjalna opiera się na rozpoznaniu sytuacji rodzinnej Klienta, zabezpieczeniu niezbędnych potrzeb socjalnych poprzez współpracę z instytucjami w środowisku Klienta.

Zapewnienie schronienia.

Ośrodek zapewnia udzielenie szybkiej i doraźnej pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej – zagrażającej zdrowiu lub życiu w postaci schronienia w hostelu do 3 miesięcy włącznie (z wyłączeniem problemu bezdomności),

Poradnictwo specjalistyczne

udzielanie porad specjalistycznych związanych z rozwiązywaniem problemu przemocy domowej oraz w sytuacjach kryzysowych w formie: