Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy jest jednostką organizacyjną Powiatu Poznańskiego, świadczącą bezpłatną pomoc specjalistyczną, obejmującą swoim działaniem teren powiatu poznańskiego.

Do zadań Ośrodka należy w szczególności: