Naszą pomoc kierujemy do osób lub rodzin, które:

– ucierpiały na skutek wypadków losowych,

– doświadczyły klęski żywiołowej,

– doświadczyły przemocy fizycznej, psychicznej, wykorzystania seksualnego lub gwałtu,

– utraciły kogoś bliskiego lub żyją w zagrożeniu jego odejściem,

– przeżywają niekorzystną i trudną dla siebie zmianę w życiu.